^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pozyskanie płatności do upraw ekologicznych

Logo1 pos 26 width230

Uzyskanie wsparcia finansowego do upraw prowadzonych metodą ekologiczną już od 2015 roku jest możliwe w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020.

Składając wniosek o dopłaty bezpośrednie w ustawowym terminie od 15 marca do 15 maja 2017 roku, zainteresowani tym rodzajem wsparcia, będą mogli zadeklarować przyjęcie zobowiązań wynikających z działania „Rolnictwo ekologiczne” i tym samym spełniając niżej opisane warunki pozyskać środki finansowe do upraw ekologicznych.

Zasadniczym warunkiem uzyskanie płatności w działaniu „Rolnictwo ekologiczne „ jest prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego, zawartymi w przepisach prawa czyli rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Inne istotne warunki to:

 • Wytwarzanie produktów rolnictwa ekologicznego czyli płodów rolnych lub/i warzyw lub/i ziół lub/i owoców, zarówno w okresie przestawiania się na produkcję ekologiczna jaki i po okresie przestawiania. Z corocznych uzyskanych zbiorów co najmniej 30 %   musi być przeznaczona do przetwórstwa lub przekazana do innych gospodarstw lub do sprzedaży.

Przeznaczenie corocznych zbiorów musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez rolnika i sprawdzone przez jednostkę certyfikującą gospodarstwo ekologiczne.

 • Przeznaczanie zbiorów roślin paszowych i trwałych użytków zielonych na paszę dla zwierząt w gospodarstwie lub przekazanie do innych gospodarstw bądź przeznaczanie na sprzedaż.
 • Posiadanie zwierząt, gdy rolnik zainteresowany jest uzyskaniem płatności do użytków rolnych, na których uprawia rośliny paszowe (np. koniczynę czerwoną)lub utrzymuje trwałe użytki zielone (łąki, pastwiska).

W przypadku upraw paszowych, uzyskanie płatności będzie możliwe gdy w gospodarstwie będą takie gatunki zwierząt jak: bydło domowe i/lub daniele i/lub gęsi i/lub indyki i/lub jelenie szlachetne i/lub kaczki i/lub konie i/lub kozy i/lub króliki i/lub kury i/lub owce i/lub perlice i/lub świnie.

Gdy wymienione gatunki są utrzymywane zgodnie z wymogami rolnictwa ekologiczne,

minimalna obsada musi wynosić co najmniej 0,3 DJP na 1 ha gruntów ornych pod uprawami paszowymi oraz trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych do płatności ekologicznych.

Jeżeli w gospodarstwie te same gatunki zwierząt nie będą spełnić kryteriów rolnictwa ekologicznego, wówczas minimalna obsada też musi wynosić co najmniej 0,3 DJP na 1 ha, ale wszystkich gruntów ornych ( poza gruntami z uprawą warzyw i roślin jagodowych) i trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych do płatności ekologicznej.

Uzyskanie płatności do ekologicznych trwałych użytków jest uwarunkowane posiadaniem w gospodarstwie: bydła domowego i/lub danieli i/lub gęsi i/lub jeleni szlachetnych i/lub koni i/lub kóz i/lub królików i/lub owiec.

Minimalna obsada wymienionych zwierząt w tym przypadku musi też wynosić co najmniej 0,3 DJP, liczonych na 1 ha trwałych użytków zielonych zadeklarowanych do płatności ekologicznych.

Do obliczenia obsady uwzględnia się tu wymienione wyżej gatunki zwierząt, utrzymywane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i te które tych zasad chowu nie spełniają.

 • Uprawianie owocujących gatunków drzew owocowych i krzewów. Utrzymywanie co najmniej minimalnej obsady poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych. Systematyczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i uprawowych w sadzie lub na plantacji krzewów owocowych.
 • Na trwałych użytkach zielonych i w przypadku pierwszego roku uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych (uprawy paszowe), przestrzeganie terminu koszenia i zebrania oraz usunięcia skoszonej biomasy.
 • Sporządzenie przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego planu działalności ekologicznej.
 • Systematyczne prowadzenie rejestru działań agrotechnicznych wykonywanych w gospodarstwie.

Wysokość stawek płatności uzależniona jest od rodzaju upraw i ich statusu ekologicznego.

W okresie konwersji (przestawiania na produkcję ekologiczną) wsparcie jest wyższe, a po konwersji ( zakończonym okresie przestawiania) nieco niższe.

 • Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 966 zł/ha
 • Uprawy warzywne w okresie konwersji – 1557 zł/ha
 • Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha
 • Podstawowe uprawy sadownicze i uprawy jagodowe w okresie konwersji – 1882 zł/ha
 • Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji – 790 zł/ha
 • Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 787 zł/ha
 • Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha
 • Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 792 zł/ha
 • Uprawy warzywne po w okresie konwersji – 1310 zł/ha
 • Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha
 • Podstawowe uprawy sadownicze i uprawy jagodowe w okresie konwersji – 1501 zł/ha
 • Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji – 660 zł/ha
 • Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 559 zł/ha
 • Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha

Pozyskanie płatności do upraw ekologicznych w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020, wiąże się z pięcioletnim okresem spełniania wyżej opisanych warunków. Dlatego też istotnym jest bardzo dokładne zaznajomienie się z wszystkimi wymaganiami jakie muszą być spełnione by otrzymać wsparcie finansowe do prowadzenia gospodarstwa rolnego metodą ekologiczną.

Wszystkie szczegółowe wymogi zawarte są w Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz u poz. 370 z 2015 roku z późn. zmianami ).

Dobrą okazją do szczegółowego zapoznania się z warunkami uzyskania opisanych płatności są szkolenia organizowane prze ŚODR i indywidualne konsultacje z doradcami rolnośrodowiskowymi.