^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
Data : wtorek, 4 czerwiec 2019
6
8
9
10
Data : poniedziałek, 10 czerwiec 2019
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

Galeria

baner galeria27  

PAMIĘTAMY !!!

P a m i ę t a m y !

Wspomnienie o śp. Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim

w1 W większości społeczeństwa Prezydent Lech Kaczyński kojarzony jest przede wszystkim z wielką europejską a nawet światową polityką, jako zwolennik idei Trójmorza i integracji krajów Europy środkowo-wschodniej, który popierał polską akcesję do Unii Europejskiej, jednak sprzeciwiał się jej „federalizacji”, jednym słowem to „wielka polityka”.

w2

Należy jednak zauważyć, że problemy wsi, jej rozwoju i całego polskiego rolnictwa traktował ze szczególnym zainteresowaniem i zaangażowaniem, powinniśmy to pamiętać szczególnie my doradcy, rolnicy i ludzie działający na rzecz rolnictwa.

w3

Lech Kaczyński wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Jego zdaniem Polska jako duży kraj rolniczy powinna odgrywać ważniejszą rolę w tworzeniu polityki rolnej UE.

w4

Rolnictwo, które pełni szereg ważnych funkcji gospodarczych i społecznych, ma prawo, zdaniem prezydenta, oczekiwać wsparcia ze strony państwa.

w5

Pomoc ta powinna koncentrować się przede wszystkim na zapewnieniu warunków rozwojowych, pozwalających partycypować w dostępie do dóbr cywilizacyjnych, w wyrównywaniu szans rozwojowych mieszkańców wsi oraz zapewnieniu im godziwych, zdywersyfikowanych źródeł dochodu.

w6

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego do najistotniejszych zadań w tym zakresie należy wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na wsi, zapewnienie podobnego do tego w miastach dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej (np. do szerokopasmowego internetu), a także na wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnego, w którym realizowane byłyby zarówno dotychczasowe jak i nowe funkcje obszarów wiejskich.

w7

Prezydent Lech Kaczyński w wielu swoich wystąpieniach dawał wyraz przekonaniu, że rozwój Polski nie może opierać się tylko na wspieraniu największych metropolii, ale musi uwzględniać także interes wsi i małych miast. Obszary wiejskie oraz rolnictwo powinny także otrzymać istotne wsparcie w ramach solidaryzmu społecznego.

w8

Prezydent Lech Kaczyński podejmując wiele inicjatyw na rzecz polskiej wsi powołał 2 kwietnia 2009 roku Radę ds. Wsi i Rolnictwa, zasiedli w niej rolnicy, samorządowcy oraz naukowcy związani z rolnictwem. Wśród najważniejszych celów powołania Rady wymieniono zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między miastem a wsią. Prezydent chciał być moderatorem debaty publicznej nad stanem polskiej wsi i rolnictwa oraz współtwórcą ponadpartyjnych strategicznych rozwiązań na przyszłe lata. Ważną inicjatywą prezydenta był zorganizowany 20 maja 2009 roku w Pałacu Prezydenckim „szczyt rolniczy”. W czasie jego obrad najważniejsi przedstawiciele świata rolniczego, nauki rolniczej, instytucji wsparcia rolnictwa, samorządów i organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele rządu debatowali nad stanem polskiego rolnictwa, głównymi problemami obszarów wiejskich oraz możliwymi scenariuszami rozwojowymi na najbliższe lata.

w9

Prezydent pragnąc choć w sposób symboliczny oddać szacunek pracy na roli w 2009 roku podjął decyzję o ponownym reaktywowaniu Dożynek Prezydenckich. Są one nawiązaniem do tradycji wprowadzonej w 1927 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego.

w10

Mając to wszystko na uwadze doradcy ŚODR w Częstochowie nie mogli nie wziąć udziału w uroczystościach odsłonięcia Pomnika Ofiar tragedii smoleńskiej i kamienia węgielnego pod pomnik śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2018 roku na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystości miały wyjątkowy i podniosły charakter oraz oprawę z udziałem najwyższych władz państwowych: Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wieczorem w Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Św. w intencji Ofiar katastrofy smoleńskiej, po której wyruszył Marsz Pamięci. Jego trasa przebiegała Traktem Królewskim pod Pałac Prezydencki a następnie pod nowo odsłonięty Pomnik Ofiar. Zapaliliśmy znicz pamięci.

Pamięć o ofiarach katastrofy smoleńskiej jest fundamentem godności państwa polskiego, składamy hołd tym, którzy wówczas zginęli. Oni oddali życie wypełniając patriotyczny obowiązek.

Dziękujemy za ich oddanie OjczyźniePAMIĘTAMY!