^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Wpisz Imię, Nazwisko i hasło

Użytkownik
hasło

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Relacja z programu „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka”

loga sir bez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt pt. „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 20 czerwca Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zorganizował wyjazd studyjny poświęcony realizacji programu „Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka” do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie. Uczestnikami wyjazdu byli producenci ziemniaków i doradcy z województwa śląskiego. Celem wyjazdu było ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi i jednostkami naukowymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ziemniaki w polskim rolnictwie odgrywają wciąż dużą rolę. Produkcja ziemniaków jadalnych wymaga unowocześnienia technologii uprawy i poprawy jakości bulw. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez bezpośrednie przekazywanie wiedzy naukowej na platformie nauka-praktyce w ramach współpracy naukowców, doradców i rolników zaowocuje lepszymi wynikami w produkcji.

DSC 0543

Wyjazd studyjny stanowi krok do zmiany wizerunku polskiego ziemniaka, poprawy jakości i wydajności plonu, promocji wymiany materiału sadzeniakowego, poprawy stanu fitosanitarnego upraw oraz kompleksowego wdrażania metodyki integrowanej ochrony ziemniaka.

DSC 0569

Ziemniak nie jest rośliną łatwą w uprawie ze względu na szybki spadek potencjału genetycznego odmian oraz dużą inwazyjność agrofagów.

Celem wyjazdu było również pozyskanie najnowszych informacji o odmianach, technologiach uprawy, wynikających ze zwiększających się wymagań jakościowych ziemniaków kierowanych na rynek oraz dążenia producentów do uzyskiwania opłacalnych plonów. Bieżący transfer wiedzy z nauki do praktyki jest w pełni uzasadniony. Aktualizacja wiedzy z zakresu nowoczesnej agrotechniki i ochrony oraz innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie przyczyni się do korzystnych zmian w gospodarstwach zajmujących się produkcją ziemniaka na terenie województwa śląskiego. Grupa liczyła 50osób.

DSC 0557

Wyjazd został zrealizowany w ramach Działania KSOW na lata 2014-2020. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zgłębienia omawianej tematyki na konferencjach, które odbyły się w Częstochowie 27 czerwca i Mikołowie 28 czerwca. W ramach konferencji rolnikom przekazano oprócz wiedzy fachowej również materiały seminaryjne opracowane dla Programu przez pracowników Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie.

IMG 4223

IMG 4219

P1011956

P1011949 

Wyjazd studyjny i konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.

Szczególne podziękowania składamy dla pracowników Zakładu Agronomii Ziemniaka w Jadwisinie za wyczerpującą realizację programu szkoleniowego.

DSC 0586